Århus Fiskeeksport blev grundlagt i 1967 af Søren Jensen.

Søren får sine to sønner Carl Erik og Knud ind i firmaet, samt Willy. 

Allerede året efter dør Søren. Knud, Willy og Carl Erik driver firmaet videre. I 1971 kommer Pernilles Fiskefars ind i firmaet.

Pernilles Fiskefars er grundlagt af Sørens tredje søn Per, samt Fin Nielsen (Navnet er kun med ét n, da præsten skrev forkert i dåbsattesten), som i daglig tale blev kaldt Niller, og det er herfra navnet stammer: Per-nilles Fiskefars.

Virksomheden vokser, og flere familiemedlemmer bliver ansat. I de første mange år var virksomheden drevet udelukkkende af familiemedlemmer.

Årene går og den nuværende direktør Steen Jensen (søn af Carl Erik) kommer ind i firmaet i 1973. I 2009 bliver Steen eneejer af firmaet.

I 2006 bliver Steens datter, Henriette ansat i bogholderiet. Hun sidder i dag med salg og bogføring ​

I 2011 bliver Steens søn, Steffen ansat i fiskefarsproduktionen. Han sidder i dag med indkøb og salg.

Århus Fiskeeksport er i dag en mellemstor engrosvirksomheden, der tæller 16 ansatte og har egen transport med 5 kølebiler.

Hvor langt kører Århus Fiskeeksporten?

Selvom vi holder til i Århus havn, har vi leveret frisk fisk til engros i Horsens, Vejle, Hobro, Ålborg, Randers, Viborg og generelt i Midtjylland. Så tøv ikke med at kontakte os, i forhold til levering. Vi er meget fleksible.